Bezpłatny numer +48 800 003 010

Gwarancja

1. Ogólne warunki postępowania w przypadku zgłoszeń gwarancyjnych
1.1. Towary, zakupione za pośrednictwem Menlo Electric objęte są gwarancją producenta. Szczegółowy zakres gwarancji oraz tryb postępowania gwarancyjnego, w tym terminy dotyczące rozpatrzenia gwarancji, określają dokumenty gwarancyjne wystawione przez producenta.
1.2. W przypadku pytań technicznych lub wszelkich innych pytań dotyczących konfiguracji i użytkowania podzespołów fotowoltaicznych zakupionych za pośrednictwem Menlo Electric, prosimy o kontakt z naszym Działem Technicznym:
1.2.1. telefon: +48 800 003 010.
1.2.2. e-mail: support.pl@menloelectric.com (dla klientów polskojęzycznych).
1.2.3. e-mail: support.en@menloelectric.com (dla klientów zagranicznych).

2. Zgłoszenie gwarancyjne paneli fotowoltaicznych
2.1. Przez reklamację bądź zgłoszenie nieprawidłowości w działaniu paneli fotowoltaicznych rozumiemy zgłoszenie dotyczące niepoprawnego działania urządzenia, wartości niezgodnych z deklarowanymi przez Producenta, usterek technicznych oraz wszelkich innych niepożądanych skutków podczas użytkowania towaru.
2.2. Menlo Electric podejmuje się pośredniczenia pomiędzy klientem a producentem w procesie zgłaszania wszelkich nieprawidłowości w zakresie obowiązującej gwarancji na panele fotowoltaiczne poszczególnych dostawców.
2.3. W celu wsparcia Klienta przez Menlo Electric podczas postępowania gwarancyjnego u Producenta, Klient zobowiązany jest do przekazania Menlo drogą mailową na adres reklamacje@menloelectric.com następujących informacji:
2.3.1. Data instalacji paneli, których dotyczy zgłoszenie.
2.3.2. Typ instalacji (na dachu / na gruncie).
2.3.3. Całkowita liczba modułów w instalacji.
2.3.4. Liczba wadliwych modułów w instalacji.
2.3.5. Typ falownika.
2.3.6. Typ modułu.
2.3.7. Data stwierdzenia usterki / wady.
2.3.8. Numery seryjne zgłaszanych modułów.
2.3.9. Opis problemu (możliwe jak najbardziej szczegółowy).
2.3.10. Sposób identyfikacji problemu.
2.3.11. Zdjęcia przedstawiające opisywany problem.
2.3.12. Zrzut ekranu z monitoringu funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej ze wskazaniem na uszkodzony element.
2.3.13. Numer zamówienia lub faktury (ZO / ZLKP / WZ / FV).
2.4. Po otrzymaniu danych wskazanych w pkt. 2.3. powyżej, zgłoszenie zostanie przekazane do rozpatrzenia przez odpowiedni departament ds. reklamacji po stronie Producenta. Klientowi zostanie przekazana informacja dotycząca statusu zgłoszenia. Po otrzymaniu od Producenta decyzji w sprawie złożonej reklamacji, zostanie ona niezwłocznie przekazana Klientowi.

3. Zgłoszenie gwarancyjne falowników 
3.1. Przez reklamację bądź potrzebę serwisowania falownika rozumiemy zgłoszenie dotyczące nieprawidłowego działania urządzenia, usterek technicznych oraz wszelkich innych  niepożądanych skutków podczas użytkowania towaru. 
3.2. W przypadku zgłoszenia gwarancyjnego w obrębie falowników bądź akcesoriów, zalecany jest kontakt Klienta bezpośrednio z producentem. W uzasadnionych przypadkach Menlo dopuszcza możliwość pośredniczenia przy zgłoszeniach reklamacyjnych u producenta towaru. Szczegółowe zasady pośredniczenia zostaną określone pomiędzy Stronami. 
3.3. Zgłoszenia gwarancyjne do poszczególnych producentów falowników, których produkty znajdują się w ofercie Menlo Electric, nastąpią na adresy: 

3.3.1. Deye 

a) platforma serwisowa: Deye 

b) telefon: +48512008008 

3.3.2. FoxESS 

a) e-mail: serwis@fox-ess.pro 

b) telefon: +48727012923, +48727012924, +48727012925, +48727012926, +48781852001, +48781852002 

3.3.3. Growatt 

a) e-mail: serwis@growatt.pl 

b) telefon: +48662924163, 604350231, +48735979374, +48882514490 

3.3.4. Huawei 

a) e-mail: eu_inverter_support@huawei.com 

b) telefon: 0080033888888 

3.3.5. Sungrow 

3.3.5. Sungrow 

a) platforma serwisowa: Sungrow 

3.3.6. SolarEdge 

a) platforma serwisowa: SolarEdge 

b) telefon: +48 12 200 55 38 

3.3.7. Solax 

a) e-mail: service.pl@solaxpower.com 

3.3.8. TSUNESS 

a) e-mail: service@tsuness.eu 

W celu wsparcia Klienta przez Menlo Electric podczas postępowania gwarancyjnego u Producenta, prosimy o przesłanie szczegółowych informacji na temat zgłoszenia (numer ticketu na platformie serwisowej, korespondencja z serwisem, dokładny opis usterki wraz z dokumentacją fotograficzną) na adres: reklamacje@menloelectric.com 

4. Terminy
4.1. Każdy Klient może zgłosić zastrzeżenia względem zakupionych produktów w trakcie obowiązywania okresu gwarancji. Czas jej trwania określają dokumenty gwarancyjne wystawione bezpośrednio przez producenta.
4.2. W przypadku gdy reklamacja dochodzona jest przy udziale Menlo Electric, decyzja w sprawie złożonej reklamacji (tj. odpowiedź, czy reklamacja zostaje uznana czy odrzucona albo w jakiej części została uznana), podejmowana jest w możliwie najszybszym terminie po jej przekazaniu przez Menlo Electric do producenta przy czym ostateczne terminy ich rozpatrywania są zróżnicowane i uzależnione od każdego producenta.