Bezpłatny numer +48 800 003 010

Reklamacje

Jak postępować z przesyłką?

Dziękujemy za zaufanie i zakup produktów za pośrednictwem Menlo Electric. Chcemy Wam towarzyszyć od momentu otrzymania zapytania ofertowego do momentu dostarczenia zakupionych produktów. Jeżeli towar nie spełnia Twoich oczekiwań, tj. zauważysz uszkodzenia zarówno opakowania jak i samego towaru lub zakupiony produkt ma wady fabryczne, to postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

1. Przyjmowanie przesyłki – jak poprawnie odebrać towar i zgłosić ewentualne uszkodzenia:

a) Pamiętaj o weryfikacji dostarczonych towarów – sprawdź, czy opakowanie, w którym znajdują się zamówione towary nie nosi śladów uszkodzeń (wgniecenia, pęknięcia, dziury, niewłaściwe zabezpieczenie towaru i podobne ślady ingerencji z zewnątrz).
b) Jeżeli nie odbierasz przesyłki osobiście, poinformuj osobę odpowiedzialną za odbiór towaru, aby zweryfikowała opakowanie oraz zawartość przesyłki.
c) Jeśli zauważysz, że przesyłka jest uszkodzona lub niekompletna, należy ten fakt zgłosić kurierowi oraz spisać z kierowcą protokół szkody/odchyleń – to bardzo ważne i zwiększa szansę na pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
d) W przypadku transportu dedykowanego na terenie kraju oraz za granicą, możesz również spisać protokół szkody, natomiast wiążące jest naniesienie na liście przewozowym lub dokumencie CMR adnotacji poświadczającej o uszkodzeniach.
e) Możesz również odmówić przyjęcia przesyłki. Pamiętaj jednak, aby spisać z kierowcą protokół szkody/odchyleń oraz nanieść uwagi na liście przewozowym lub dokumencie CMR.
f) Jeżeli samodzielnie odbierasz towar z punktu Menlo, sprawdź stan palet oraz zabezpieczenie towaru w trakcie odbioru. W razie jakichkolwiek wątpliwości, czy zauważenia uszkodzeń, niezwłocznie zgłoś to pracownikom magazynu.

2. Przesyłka odebrana, ale towar uszkodzony – jak zgłosić reklamację:

a) Ważne! Szkodę należy zgłosić maksymalnie w ciągu 7 dni od daty odbioru towaru.
b) Wypełnij formularz reklamacyjny. Pamiętaj, że im więcej danych zamieścisz, tym lepiej i szybciej będziemy mogli zająć się Twoją sprawą. Zwróć uwagę, aby uzupełnić nazwę/model uszkodzonego produktu, datę dostawy, numer ZLKP/WZ, numery seryjne oraz zamieść szczegółowy opis reklamacji (formularz znajdziesz pod linkiem: Formularz reklamacyjny).
c) Wykonaj dokładne zdjęcia reklamowanych towarów – na tej podstawie jesteśmy w stanie określić skalę uszkodzeń oraz prawdopodobne przyczyny zdarzenia. Dlatego ważne jest, aby zdjęcia były wyraźne oraz dokładnie przedstawiały zakupiony towar oraz usterkę, którą opisuje reklamacja. Do zgłoszenia dołącz również zdjęcia numerów seryjnych reklamowanych komponentów.
d) Dołącz wszelką dokumentację, jaką posiadasz – list przewozowy, CMR, dokumentację fotograficzną (w miarę możliwości dołącz także zdjęcia przesyłki w oryginalnym opakowaniu, przed rozpakowaniem) oraz numery seryjne uszkodzonych produktów/komponentów.
e) Komplet danych wyślij drogą elektroniczną, na adres reklamacje@menloelectric.com W tytule wiadomości dołącz numer ZO lub numer ZLKP, abyśmy szybciej mogli znaleźć Twoje zamówienie w systemie. W treści maila dołącz krótki opis sytuacji aby jak najlepiej wprowadzić nas w szczegóły zgłoszenia.
f) Zapoznamy się z przesłaną reklamacją i całością dokumentacji.
g) Wrócimy do Ciebie z decyzją jak najszybciej to będzie możliwe. Jeżeli jednak będziemy musieli skonsultować sprawę z naszymi Partnerami, to czas oczekiwania może się wydłużyć. Będziemy Cię jednak informować na każdym etapie zgłoszenia.

Jeżeli masz pytania, na które nie znalazłeś odpowiedzi powyżej, napisz do nas na: reklamacje@menloelectric.com – pod tym adresem czekamy na Twoje pytania związane z reklamacjami zakupionych towarów.

Pobierz formularz reklamacyjny

Procedura reklamacyjna