Bezpłatny numer +48 800 003 010

Reklamacje

Nasza recepta na uszkodzoną przesyłkę

 • w przypadku, kiedy zamawiają Państwo dostarczenie komponentów instalacji na miejsce inwestycji, prosimy o poinformowanie odbiorcy końcowego lub inwestora o konieczności weryfikacji dostarczonych towarów. Zawsze mogą Państwo przyjechać pod wskazany adres doręczenia i sprawdzić dostawę osobiście,
 • w sytuacji, kiedy nie są Państwo w stanie odebrać dostawy osobiście, prosimy o przekazanie szczegółów zamówienia osobie odpowiedzialnej za odbiór towaru od przewoźnika,
 • jeśli okaże się, że przesyłka jest uszkodzona lub nie zawiera wszystkich elementów, należy zgłosić ten fakt przewoźnikowi oraz spisać protokół szkody,
 • jeśli towar został uszkodzony podczas transportu i nie zgłoszą Państwo tego faktu przewoźnikowi, efektem będzie brak podstawy prawnej, by złożyć reklamację na uszkodzony towar.

Poniżej przedstawiamy podpowiedzi, jak skutecznie sprawdzić przesyłkę w obecności przewoźnika

Kluczowe są dokumenty dostawy (to jest list przewozowy oraz dokument WZ) – można je znaleźć w foliowej kieszeni z boku paczki.

Bardzo prosimy o weryfikację:

 • danych adresowych – czy dane na dokumentach są poprawne oraz zgodne z adresem miejsca doręczenia,
 • opakowania zawierającego towar (paczka, paleta, karton) – czy nie nosi śladów uszkodzeń,
 • zabezpieczeń zewnętrznych opakowań – czy folia stretch/karton/taśmy spinające nie uległy uszkodzeniu.

Co zrobić w sytuacji, jeśli dostarczony towar jest uszkodzony?

Jeżeli w trakcie odbioru towaru stwierdzą Państwo, że przesyłka została uszkodzona (zgodnie z powyższymi wskazaniami), prosimy o zgłoszenie tego przewoźnikowi w chwili przyjęcia dostawy towaru (tak zwana szkoda jawna) oraz:

 • zwrócenie się do dostawcy/kierowcy o przekazanie protokołu szkody,
 • udokumentowanie szkody za pomocą zdjęć, wypełnienie i podpisanie protokołu szkody przez odbiorcę i kierowcę,
 • wpisanie adnotacji na liście przewozowym „USZKODZENIA TOWARU – SPORZĄDZONO PROTOKÓŁ SZKODY”.

Prosimy o wypełnienie wymaganych pozycji znajdujących się w protokole szkody. Ważne jest, by wpisać adnotację na liście przewozowym „USZKODZENIA TOWARU – SPORZĄDZONO PROTOKÓŁ SZKODY”. Koniecznością jest podpisanie Protokołu Szkody przez odbiorcę i kierowcę. W przypadku, jeżeli przesyłka jest uszkodzona, a odbiorca nie wniesie adnotacji o uszkodzeniu na liście przewozowym, składanie reklamacji nie ma podstawy prawnej. Prosimy o dokonanie dokumentacji fotograficznej uszkodzeń, która posłuży za dodatkowy dowód w sprawie zgłaszanej reklamacji, wykluczając wątpliwości i działając na korzyść zgłaszającego szkodę.

Istotne jest, że protokół szkody wypełnia się dopiero po stwierdzeniu uszkodzeń towaru, ale w momencie jego przyjęcia. Szkodę zgłaszamy w chwili przyjęcia dostawy towaru – im wcześniej tym lepiej.

Jeżeli odbiorca nie sprawdzi przesyłki lub pomimo stwierdzenia szkody nie naniósł adnotacji na list przewozowy, składanie reklamacji nie będzie miało podstawy prawnej.

Zgłoszenie reklamacji lub szkody

Prosimy o wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej menloelectric.com. Uzupełnij wymagane pozycje wraz ze szczegółowym opisem zdarzenia. Dołącz protokół szkody, list przewozowy, dokumentację fotograficzną oraz numery seryjne uszkodzonych komponentów.

Jeśli zauważono, że towar jest uszkodzony, ale dopiero po otwarciu przesyłki

Nawet w przypadku, jeżeli opakowanie towaru nie nosi śladów uszkodzeń, prosimy o wykonanie zdjęć opakowania towaru przed jego rozpakowaniem. Po rozpakowaniu towaru prosimy o jego weryfikację jakością oraz ilościową. Warunkiem uznania szkody ukrytej jest odpowiednie udokumentowanie, że opakowania zewnętrzne nie nosiły żadnych uszkodzeń mechanicznych (w tym wgnieceń) ani śladów ingerencji z zewnątrz.

 • W przypadku, jeżeli stwierdzimy uszkodzenia towaru po jego rozpakowaniu, szkodę należy zgłosić maksymalnie w terminie do 7 dni od daty odbioru towaru. Poproś kierowcę, który doręczał Ci towar, o protokół szkody.
 • Istotne jest, by wypełnić dokument szczegółowo tak, jak zostało opisane w punkcie powyżej: „Co zrobić w sytuacji, jeśli dostarczony towar jest uszkodzony”? Przewoźnik ma prawo spytać nas, co działo się z przesyłką od czasu dostarczenia do czasu stwierdzenia szkody. Tym samym ustala on, czy w międzyczasie nie zaszło nic, co mogłoby spowodować jej uszkodzenie. Następnie postępuj zgodnie z punktem: Zgłoszenie reklamacji lub szkody.

Pobierz formularz reklamacyjny