Bezpłatny numer +48 800 003 010

Zawiadomienie o ustaniu stosunku dominacji

Menlo Electric S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000917564, niniejszym ogłasza outracie w stosunku do niej pozycji dominującej przez R.Power S.A. z siedzibą wWarszawie, KRS: 0000939593, z dniem 10.08.2022 r.

Zarząd Spółki Menlo Electric S.A.