Expert: Dodávky FV komponentů je smysluplné si zajistit předem