Menlo Electric i Risen Energy podpisują umowę o wartości ponad 200 milionów złotych