Menlo Electric z umową finansowania o wartości ponad 30 mln zł